Storno vstupenek

Hlášení škodní události

(Pro rychlé řešení škodní události vyplňte kontaktní e-mailovou adresu.)
(V případě pojištění mimo území České republiky nutno uvést číslo účtu v mezinárodním tvaru.)
Podklady k Vaší události:

  • kopie nevyužité vstupenky
  • v případě akutního onemocnění nebo vážného úrazu lékařské zprávy prokazující nemožnost účastnit se zakoupené akce včetně uvedení diagnózy lékařem
  • v případě úmrtí pojištěného nebo osoby blízké doložení úmrtního listu
  • v případě dopravní nehody doložení protokolu PČR
  • další podklady prokazující nemožnost účasti na zakoupené akci

V případě potřeby doložení dalších podkladů nutných k likvidací Vaší škodní události budete kontaktován/a písemně nebo telefonicky likvidátorem Vaší škodní události.